́ I Є А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ґ 
Грінченко. Словарь української мови
I. Ага́I. Ай!I. Ато́
I. Бавка, ки,I. Баша, ші,I. Без, зу,
I. Безділля, ля,I. Бездільний, а, е.I. Безліч
I. Биньо, ня = Биня.I. БойкоI. Братова, вої,
I. Будівля, лі,I. Бунт, ту,I. Біль, білі или белі
I. Бір, бору,I. Вибігати, гаю, єш,I. Вивозити, вожу, зиш,
I. ВижатиI. Визір, ру,I. Виконати, наю, єш,
I. Виминати, на́ю, єш,I. Винний, а, е.I. Виривати, ва́ю, єш,
I. Волосний, а, е.I. ВіджатиI. Відпірати, раю, єш,
I. Відпіратися, раюся, єшся,I. Відсапувати, пую, єш,I. Відтикати, каю, єш,
I. Гаман, на,I. Гамановий, а, е.I. Гаразд
I. Гаснути, ну, неш,I. ГляI. Головень, вні,
I. Голя́I. Град, ду,I. Грак, ка́,
I. Грю́кI. Гу́лий, а, еI. Гу́лі
I. Гудзь, зя,I. ГукI. Гусь
I. ГіI. Гілля, лі,I. Да́ха, хи,
I. Ди́бкиI. ДоI. До́від, воду,
I. До́ма, ми,I. Дога́н, ну,I. Доганя́ти, няю, єш,
I. Догаря́тиI. Дого́нити, ню, ниш,I. Догоря́ти, ря́ю, єш,
I. Докупа́тиI. Допа́сти, ся.I. Досипа́ти, па́ю, єш,
I. Досипа́тися, па́юся, єшся,I. Доспіва́тиI. Дотика́ти, ка́ю, єш,
I. Дотика́тися, ка́юся, єшся,I. Дотяга́тися, га́юся, єшся,I. Друк, ку,
I. Діл, до́лу,I. Жа́ден, дна, еI. Жа́ління, ня,
I. Жа́ти, жну, жнеш,I. Жа́тися, жну́ся, жне́шся,I. Жаль, лю,
I. Жердя, ді,I. Жи́чка, ки,I. Жо́вна́, ни́,
I. За́біч, бочі,I. За́пряжка, ки,I. За́силка, ки,
I. Заважа́ти, жа́ю, єш,I. Зави́ти, ся.I. Завива́ння, ня,
I. Завива́ти, ва́ю, єш,I. Заму́лити, лю, лиш,I. Запи́лювати, люю, єш,
I. Запу́ст, ту,I. Зара́ння, ня,I. Зарива́тися, ва́юся, єшся,
I. Засипа́ти, па́ю, єшI. Засла́тиI. Збі́днюватися, нююся, єшся,
T: 0.398870896 M: 1 D: 1